Footscan

Analýza došliapnutí

Footscan! Jedná sa o najpresnejšie a najmodernejšie analýzu došliapnutí.

Pozrite si video.Presné posúdenie stavu vášho chodidla je veľmi DÔLEŽITÉ. Vaša noha totiž odráža váš posturálne postoj a napätia pohybového aparátu v tele. Výsledok z merania systému Footscan Vám ukáže stav Vašej klenby (tj. Nízka, stredná alebo vysoká) a typ došľapu (supinácie, neutrál či pronácia).

Pre viac informácií ohľadom typu došľapu kliknite tu.

Noha je zložitá štruktúra potrebná k absorbovanie nárazu pri dopade na podložku a tiež je riadiacou jednotkou tela vedúce pohyb dopredu k špičke. Neschopnosť absorbovať otras, vedie k tomu, že je noha pod veľkým "stresom" a všetky otrasy sa potom prenáša do tela, čo spôsobuje zranenia. Všeobecne neschopnosť chodidlá správne pracovať, vztiahnuté najmä na zlý stav klenby nohy, vedie k preťažovaniu podporných svalov a šliach chodidiel a dolných končatín, čo vedie tiež k vzniku tvorby zlých stereotypov či zranenia.

Prečo by ste si mali nechať vyhodnotiť stav Vášho chodidla?

Technológia používaná v systéme Footscan poskytuje doposiaľ najobsiahlejší analýzu došliapnutí aj pohybu chodidla ako takého. Nejedná sa iba o meraní dynamickej, teda beh, ale analýza sa vzťahuje na kopmplexní biomechanickú analýzu. Teda vyhodnotenie pohybu pri chôdzi, behu, balančného / statického merania, identifikácie "neideálních" pohybových stereotypov, základ pre optimalizáciu pohybu, základné vyšetrenie nôh, ich dĺžku, šírku, zaťaženie prednej či zadnej časti, pravého a ľavého chodidla a ich kvadrantov navzájom a prípadné upozornenie na možné nesprávne fungovanie nejakého z reťazcov dolnej končatiny (tu odporučíme návštevu fyzioterapeuta). Všetky tieto dáta potom vedú k odporúčaniu vhodného typu športovej obuvi alebo jej úpravy pre pohybovú aktivitu.

Statická analýza

Statická analýza je hodnotenie nôh a držanie tela v stoji. To poskytuje informácie o rozložení hmotnosti a sile prechádzajúce rôznymi oblasťami nôh. Tieto dáta pomôžu určiť polohu ťažiska a prípadné muskuloskeletálne napätia.

Ako statická analýza prebieha?

Budete stáť v uvoľnenej polohe na plošine FS. Doska, ktorá všetko sníma je dlhá 1,5 metra a v jej útrobách sa nachádzajú tisíce a tisíce vysoko citlivých senzorov, ich hustota potom vychádza na 2,6 senzora na cm2. Počítač vďaka týmto senzorom sformuluje grafický obrázok, ktorý farebne zobrazuje rozloženie tlaku oboch chodidiel medzi sebou navzájom i rozloženie tlaku plosky nohy v jej prednej i zadnej časti. Meranie je podkladom pre odporúčania napr. Pre väčšie rozloženie váhy medzi chodidlami, presné určenie či sa viac sútrediť u postoja na prenesenie váhy smerom k špičke či skôr na pätu. Dáta nám dajú základ pre vyhodnotenie stavu Vašu Klebe a tiež výsledok pre odporúčanie voľnočasové obuvi.

Dynamická analýza

Dynamická analýza je posudzovanie síl, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach vašej nohy pri chôdzi či behu. Táto informácia ilustruje funkciu, načasovanie odrazu a celkovo biomechaniku nohy dolné končatiny. Toto meranie nám pomáha pri diagnostike zlého návyku či vzniku poranení.

Ako dynamická analýza prebieha?

Budete vyzvaní k prechádzke či behu cez platformu Footscanu. Je potrebné, aby ste po doske prešli oboma chodidlami, avšak je potrebné mať na pamäti a usilovať o to, aby vaša chôdza bola prirodzená a čo najviac "normálne". Jedine tak bude meranie smerodajné. Počítač opäť sformuluje grafické a numerické znázornenie dynamického správania Vašu nohy. Dáta nám dajú základ pre vyhodnotenie stavu Vašu Klebe, štýlu Vášho behu a tiež výsledok pre odporúčanie bežeckej obuvi. Všetok výstup Vám bude vysvetlený a znázornený naším preškoleným konzultantom.

 Pre koho je Footscan vhodný? 

  • Aktívne športujúcu verejnosť - rôzne úrovne a druhy športov

  • Trénerov a profesionálnych športovcov

  • Športové lekáre, fyzioterapeuty

Všetky záznamy o Vás a o Vašom meraní budú uložené v našej databáze (nebojte sa, budú úplne v bezpečí). Tieto výsledky potom slúži na porovnanie výstupov v časovom období alebo medzi jednotlivcami. Je veľmi dobré a dôležité, najmä u jedincov s odhaleným poranením či zlým návykom, aby sa meranie v určitom časovom horizonte opakovala. Budeme tak môcť presnejšie určiť, či sa uberáme správnym smerom, teda či správne zvolená obuv, kompenzačné cvičenia, náprava "neideálních" pohybových stereotypov atď, vedie k zlepšeniu Vašej kondície a to ako chodidlá samotného, ​​tak všeobecne vášho celého pohybového aparátu. Nejde nám len o to, aby sme Vám predali správnu bežeckú či vychádzkovú obuv, ale najmä o to, aby sme Vám pomohli k zlepšeniu Vášho zdravia a vy sa tak cítili vo svojom tele čo najlepšie.

Cenník analýzy došliapnutí Footscan: 

ZDARMO k bežeckej obuvi zakúpené v predajni AD Sport Zlín
299 Kč bežná cena
149 Kč špeciálna cena pre klientov zaradené do nášho vernostného programu

 

 

 

 

Radi by ste sa objednali na konzultáciu a meranie? Vyplňte náš kontaktný formulár a my sa Vám ozveme.

Rezervácia termínu pre diagnostiku Footscan